Manuele therapie

Uitgangspunt is dat ieder mens een voorkeursmanier van bewegen heeft. Als iemand om wat voor reden dan ook niet meer in staat is om volgens die eigen manier te bewegen dan kunnen klachten ontstaan. Deze klachten uiten zich niet altijd op de plaats van de oorzaak.

Er wordt dan ook naar totale bewegingsketens gekeken waarop dan een ‘totaal aanpak’ volgt, dat wil zeggen: gewrichten in de aangedane keten alsook naastliggende ketens worden behandeld.

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met slechter bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt weer beter.