Na de laatste persconferentie van Mark Rutte was de boodschap en de klemmende vraag duidelijk: we zijn er nog niet en blijf je aan de regels houden. Wel vond er een kleine verruiming plaats van de regelgeving met name voor de jeugdigen en voor de individuele sporters.

Voor ons vakgebied is er vanuit de overheid per 30 april het volgende bericht gekomen:

Fysiotherapeuten hebben afgelopen donderdag groen licht gekregen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om stapsgewijs weer aan het werk te gaan, meldt de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

In afwachting van deze goedkeuring hebben wij het verlenen van veilige zorg in onze praktijk op zo goed mogelijk op orde gebracht. De noodzakelijke beschermingsmiddelen zijn in de praktijk aanwezig. Wij maken o.a. gebruik van goede mondkapjes, handschoenen en een bril. Ook voor onze patiënten zijn, indien dat gewenst is, mondkapjes aanwezig. Alle stoffen oppervlakken van stoelen ed zijn verwijderd en er is voldoende onderlinge afstand mogelijk oa in de wachtkamer.

Naast dit alles wijzen wij er uitdrukkelijk op om de hygiëne maatregelen, zoals ook hieronder vermeld, goed na te leven. Heb zo weinig mogelijk handcontact met deuren, tafels etc. Wij doen er alles aan om besmetting te voorkomen en dat verwachten wij ook van u. Als we op een zorgvuldige manier omgaan met deze beschermende maatregelen, dan maken we zorgverlening weer veilig en toegankelijk.

Indien u een afspraak wilt maken of wilt overleggen met ons om te beslissen of een behandeling in de praktijk dan wel een beeldbel consult op afstand gewenst is, dan kunt u de praktijk bellen (0594-505320) of mailen: info@veeneman-fysiotherapie.nl . U wordt dan door ons teruggebeld voor overleg dan wel voor het vastleggen van een afspraak. De praktijk is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -17.00 uur telefonisch te bereiken.

Tot slot conform de RIVM-richtlijnen onze checklist :

  1. U heeft geen koorts, neusverkoudheid en/of benauwdheid en u hoest niet
  2. U heeft de afgelopen 24 uur geen COVID-19 symptomen gehad (oa koorts, moeheid, diarree, keelpijn, hoofdpijn, kortademigheid)
  3. U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheids klachten
  4. Bij u of bij uw huisgenoten/ gezinsleden is er de afgelopen 14 dagen geen corona vastgesteld
  5. We vragen u i.v.m. de hygiëne de handen te wassen. Dit kan in de behandelkamer bij ons in de praktijk
  6. We vragen u in geval van behandeling waarbij u plaats neemt op een behandeltafel uw eigen handdoeken mee te nemen (twee stuks)
  7. Wij openen en sluiten de deur van de behandelkamer voor u zodat u zo contactloos mogelijk het pand kunt betreden en ook weer verlaten
  8. Houdt de aanbevolen afstand van 1,5 meter t.o.v. elkaar in acht

Voor elk vervolg bezoek geldt de hierboven beschreven checklist. Ga bij uzelf na of het verantwoord is om naar de praktijk te komen.

We gaan uit van uw begrip en medewerking. Veilige en goede zorg is ook uw verantwoordelijkheid. Alles is erop gericht de zorgverlening op een zorgvuldige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden.