Claudicatio intermittens in het basispakket

Claudicatio intermittens in het basispakket

Met het ClaudicatioNet is er een landelijk netwerk gerealiseerd waarin gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden wordt aangeboden door gespecialiseerde oefen- en fysiotherapeuten.

Anneke is hierbij aangesloten en behandelt al vier jaar deze groep patiënten.

Naast de vaatchirurg kunnen ook huisartsen patiënten met claudicatio intermittens doorverwijzen voor gesuperviseerde loop-
training. Zorgverzekeraars accepteren deze rechtstreekse verwijzingen.
Nieuw is dat deze behandeling met ingang van 1 januari 2017 vanuit het basispakket wordt vergoed.

Ook huisartsen kunnen zich aansluiten bij dit netwerk. Voor informatie hierover kan Anneke aan de mouw getrokken worden.