Steeds meer mensen met diabetes

Het aantal mensen met diabetes in Nederland is flink toegenomen sinds de eeuwwisseling. Vooral diabetes type 2 komt steeds vaker voor, en dan vooral onder 55-plussers.

In 2013 hadden zo’n 750.000 mensen diabetes, dat is 4,5 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Diabetes type 2 komt vijf keer zo vaak voor als type 1. Ook uit informatiebronnen over huisartsenzorg en medicijngebruik blijkt dat steeds meer mensen  diabetes hebben. Zo steeg het aandeel mensen dat contact had met de huisarts vanwege diabetes van 2,9 procent in 2002 naar 4,6 procent in 2011. Het aandeel Nederlanders dat een diabetesmiddel verstrekt kreeg, nam toe van 3,8 procent in 2006 naar 4,6 procent in 2012.